BLOCKCHAIN HIZLANDIRMA PROGRAMI

Blockchain ile daha güvenli ve verimli bir 
gelecek yaratalım!

Blockchain teknolojisini kullanarak enerjiden finansa, insan kaynaklarından güvenli bilgi transferine farklı sektörlerde etki yaratabilecek girişim ve çözümler arıyoruz!
Başvurunuzu tamamlayarak Habitat Derneği ve blockchain sektöründe öncü kurumların uzmanları ile girişiminizi ölçeklendirmeye başlayın!

Hemen Başvur!
Program Hakkında

Blockchain teknolojisi, tedarik zinciri, finansal işlemler ve güvenli bilgi transferigibi konularda geleceğin yenilikçi uygulamalarının ve hem iş dünyasında hem de toplumda olumlu değişikliklerin oluşması için önemli bir etki yaratıyor. Biz de İstanbul Kalkınma Ajansı 2018 yılı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali DestekProgramaı kapsamındaa desteklenmekte olan İstanbul Blockchain Okulu Projesikapsamında gerçekleştirdiğimiz Blockchain Hızlandırma Programı ile geleceğindönüştürücü teknolojilerinden olan blockchain alanında çözüm geliştirip,geleceği şimdiden yakalayan takımları desteklemeyi hedefliyoruz.

Etkinlikler

Sprint 101-201
Sprintler, tasarım, prototipleme ve prototiplerin gerçek müşteriler ile test edilmesi süreçlerini kapsayan ve ürün geliştirme süreçlerindeki riskleri minimuma indirmeyi hedefleyen etkinliklerdir. Takımların belirlenen ihtiyaç alanlarında blockchain çözümleri üretecekleri Sprint etkinlikeri Sprint 101 ve 201 olarak ikiye ayrılır. 
Sprint 101 kapsamında seçilen girişimciler 2 gün boyunca paydaş kurumlardan toplanan odak alanları kapsamında çözüm konseptleri geliştirir ve sunarlar. 
Sprint 201 takımları da yine paydaşlardan alınan odak alanları üzerinde çalışırlar. İlk gün pazar doğrulama planları ve mockup ürünlerini oluşturan takımlar, gerçekleştirilen mentorluklar sonrasında ikinci gün, iş modellerini ve proje geliştirme planlarını nihai hale getirip sunarlar.  

Hızlandırma Programı

Programa direkt yapılan başvurular ve Sprint etkinlikleri arasından seçilen takımlarla 8 hafta sürecek bir hızlandırma programı gerçekleştirilir. Bu kapsamda aşağıdaki konu başlıkları altında online eğitimler verilir;
 
Pazar Doğrulama ve Pazar Büyüklüğü Hesaplama 
Go-to-Market Strategy
Sektör ve Rakip Analizi
Teknoloji Doğrulama
Teknoloji Özeti Hazırlama
Yatırımcı Sunum Eğitimi 
Sunum Teknikleri ve Taktikleri
Finansal Planlama ve Projeksiyon
Bunun yanında takımlarla 6 hafta boyunca, ihtiyaçlarına yönelik online yatay ve dikey mentorluk seansları gerçekleştirilir. Program sonunda blockchain çözümleri üreten hızlandırma takımları yatırımcılar ve diğer kurumlarla Demo Günü etkinliğinde bir araya gelirler. 

Program kimlere yöneliktir?

Blockchain Hızlandırma Programı’na blockchain teknolojisini kullanarak ürün geliştiren tüm girişimler başvurabilir. Geliştirdiğiniz çözümlerin prototip veya MVP’si varsa programa başvurun ve  saha çalışmaları ve ticarileşme faaliyetlerini beraber uygulayıp, etkiyi beraber yaratalım! 
Eğer yetkin bir ekibiniz varsa ancak henüz iş fikriniz yoksa veya prototipleriniz nihai hale gelmediyse, çalışmalarınızı beraber olgunlaştıracağımız Sprint etkinliklerine başvurabilirsiniz.


Program
Paydaşlar
Sıkça Sorulan Sorular

*Bu program İstanbul Kalkınma Ajansı 2018 yılı Yenilikçi ve Yaratıcı Mali Destek Programı kapsamında desteklenen ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ortaklığında düzenlenen İstanbul Blockchain Okulu Projesi kapsamında gerçekleştirilmektedir ve başta İstanbul Blockchain Okulu öğrencileri olmak üzere herkesin katılımına açıktır. 
**Proje hakkında bilgi almak va proje kapsamında gerçekleştirilen diğer faaliyetleri görmek için
https://blockchainokulu.net/ ziyaret edebilirsiniz. 

Bu web sitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği İstanbul Blockchain Ouklu Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Habitat Derneği'ne ait olup İstanbul Kalkınma Ajansı veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.