Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), kamu kurumu niteliğinde, özdüzenleyici bir meslek kuruluşu olarak 2001 yılında kurulmuştur. Sermaye piyasasında faaliyette bulunan tüm banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve yatırım ortaklıkları Birlik üyesidir.

Mart 2019 itibarıyla, 76 aracı kurum, 44 banka, 7 girişim sermayesi ortaklığı, 33 gayrimenkul yatırım ortaklığı, 9 menkul kıymet yatırım ortaklığı ve 54 portföy yönetim şirketi olmak üzere toplam 223 üyesi bulunmaktadır. Birliğin misyonu, çalışanları en üst derecede mesleki bilgi ile donatılmış, etik değerlere bağlı, rekabeti yatırımcılara daha kaliteli ürün ve hizmet sunumu şeklinde algılayan ve saygınlığına önem veren bir meslek mensupları kitlesi oluşturmak; sermaye piyasasını geliştirmek ve bu yolla ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Bu amaçla Birlik, ülkemizde sermaye piyasamızın gelişmesi ve derinleşmesine yönelik hem yurt içinde hem de yurt dışında çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmaların bir parçası olarak, toplumda sermaye piyasası kurum ve ürünleri hakkında farkındalık oluşturmak ve yatırımcıların bu alanlara yönelmelerini sağlamak amacıyla projeler düzenlenmektedir.

Ayrıca, ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücüne sahip bir finans merkezi olması amacı için çalışmalarını hızla sürdürmektedir.