Bilgi Almak istiyorum
İstanbul Blockchain Okulu Projesi; Türkiye’nin veri çağına ayak uydurabilmesi ve teknoloji ihracatını artırmasını desteklemek için Blockchain ve ilgili teknolojiler odağında beceri havuzunun geliştirilmesi, akademik bir Blockchain Uzmanlık, Okuryazarlık ve Mentorluk müfredatının oluşturulması ve Uzman açığını kapatılması için hazırlanan bir projedir.